Pirat drogowy w wyprzedza ciąg samochodów, zmuszając innych do zjeżdżania!

avatar
Pirat drogowy w passacie wyprzedza ciąg samochodów, zmuszając kierowców jadących z przeciwka, do zjechania na bok "Mało brakowało! DW 309, wjazd do miejscowości Lipno - Wielkopolska"