wyjaśniony kierowca

avatar
no i co z tego, że masz pierwszeństwo... jeśli widzisz, że ktoś się gubi, to nie utrudniaj mu i sobie jeszcze bardziej.